Informacje Publiczne

Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu

 ul. Nowa 2 64-020 Czempiń

Czytamy w Tlenowni!
 

Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego utworzona Uchwałą nr XXIX/193/2000 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

W Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Czempiń nr 2 Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr XXXVII/331/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 sierpnia 2021 roku.

Osoba prawna z numerem:

REGON: 300024994.

NIP: 6981721735

 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek: 11.00-19.00
Wtorek: 11.00-19.00
Środa: 11.00-17.00
Czwartek: 09.00-17.00
Piątek: 09.00-17.00

 
 
Pracownicy

Zatrudnia 7 pracownic:
 

Dyrektor Biblioteki

Katarzyna Hohorek

Bibliotekarki w oddziale dla dzieci 

Dagmara Szymańska 

Grażyna Waszyk 

Bibliotekarki w oddziale dla dorosłych

Magdalena Baniewska

Milena Nowaczyk

Księgowa  

Barbara Maliczak-Gubańska 

Pracownica administracyjna

Monika Brzozowska

 

Adres strony www: biblioteka.kulturaczempin.pl/