Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu 

Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka.kulturaczempin.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2022-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2022-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dagmara Szymańska .
 • E-mail: dszymanska@kulturaczempin.pl
 • Telefon: 61 2826403 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Czempiniu
 • Adres: 64-020 Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 
 • E-mail: urzad@ug.czempin.pl
 • Telefon: tel. (61) 28 26 703, (61) 28 26 719

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku wejście znajduje się z poziomu drogi, przez dwuskrzydłowe drzwi. Na co dzień otwarte jest jedno skrzydło, w razie konieczności możemy otworzyć oba. Drzwi wejściowe prowadzą do wiatrołapu, a dalej również przez dwuskrzydłowe drzwi do holu. W holu po lewej zaraz za drzwiami znajduje się tablica tyflograficzna, zawierająca informacje o rozkładzie pomieszczeń w alfabecie Braille’a. Dalej znajdują się toalety, z czego jedna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (szerokie drzwi, duża przestrzeń, brak możliwości przywoływania pomocy, przy ścianach przy umywalce oraz toalecie są zamontowane poręcze). Na wprost, prawe drzwi prowadzą na klatkę schodową, którą można dostać się do oddziału biblioteki dla dzieci oraz do winy i chodów prowadzących do oddziału dla dorosłych, znajdującego się na pierwszym piętrze.

Winda posiada oznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oznaczonymi alfabetem Braille’a. Ponadto ma ona komunikaty głosowe ograniczone do informacji o piętrze, na którym się zatrzymuje.

Oddział dla dzieci 

Oddział dla dzieci i młodzieży znajduje się na parterze. Wejść do niego można po przez szklane drzwi dostosowane szerokością do osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenie jest przestronne. Osoby z niepełnosprawnościami ruchu nie powinny mieć problemów w poruszaniu się w tej przestrzeni. Brak tabliczki tyflografkią o rozkładzie pomieszczenia. 

Oddział dla dorosłych 

Odział dla dorosłych znajduje się na pierwszym piętrze. Wychodząc z windy na piętrze pomieszczenie biblioteki znajduje się po lewej stronie, za jednoskrzydłowymi drzwiami. Pomieszczenie jest podzielone na dwie części. W pierwszej części przestrzeń jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Drugie pomieszczenie, pełniące funkcję otwartego magazynu na książki jest niedostosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Brak tabliczki tyflografiką o rozkładzie pomieszczenia oraz brak toalet na tym piętrze.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku 

Wejście do budynku jest możliwe z poziomu drogi, przez dwuskrzydłowe drzwi. Na co dzień otwieramy jedne skrzydło, w razie konieczności możemy otworzyć oba. Drzwi wejściowe prowadzą do wiatrołapu, a dalej również przez dwuskrzydłowe drzwi do holu. Na ścianie po lewej stronie zamocowana jest tablica z tyflografikią, która zawiera informacje o obiekcie w alfabecie Braille’a. W holu po prawej stronie znajdują się toalety z czego jedna dla osób z niepełnosprawnościami. Niestety nie ma urządzenia do przywoływania pomocy. W budynku na drzwiach nie znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a oraz brakuje oznaczeń w druku kontrastowym. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Winda posiada oznaczenia w języku Braille’a.

Dostępność dla osób głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnościami słuchu 

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu 

Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie drogi. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla poruszających się na wózkach (szerokie drzwi, przestronne pomieszczenie). W budynku znajduje się winda, którą można wjechać na piętra.