Kontakt

Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu
ul. Nowa 2 64-020 Czempiń

Numer telefonu: 61 2826403

Dyrektor Biblioteki

Katarzyna Hohorek

e-mail - khohorek@kulturaczempin.pl
tel. 737 310 633

Bibliotekarki w oddziale dla dzieci 

Agnieszka Styczyńska e-mail: astyczynska@kulturaczempin.pl

Monika Korbik e-mail: mkorbik@kulturaczempin.pl

tel. 737 308 058

Bibliotekarki w oddziale dla dorosłych
Magdalena Baniewska e-mail: mbaniewska@kulturaczempin.pl
Marta Szymańska e-mail: mszymanska@kulturaczempin.pl

tel. 737 321 427
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aleksandra Cnota-Mikołajec e-mail: aleksandra@eduodo.pl

Napisz do nas!