Czytanie Narodowe 2023

Dodano: 04 września 2023 / Autor: Biblioteka Czempiń
Czytanie Narodowe 2023

Narodowe Czytanie 2023 to wyjątkowe wydarzenie, które poświęcone zostało jednemu z najważniejszych dzieł polskiej literatury – "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Jest to wyraz naszego hołdu dla tej znakomitej pisarki, która miała ogromny wpływ na rozwój literatury narodowej.
Ideą Narodowego Czytania jest promowanie czytelnictwa oraz budowanie więzi między czytelnikami a literaturą narodową. To także okazja do refleksji nad polską historią i kulturą, którą odzwierciedla "Nad Niemnem".
Podczas wydarzenia rozpoczęliśmy od serdecznego przywitania uczestników, którzy zgromadzili się pod debem, nad Olszynką. Następnie przeszliśmy do krótkiego przybliżenia sylwetki Elizy Orzeszkowej, jej życia i twórczości. To było ważne, aby zrozumieć kontekst, w jakim powstało to wyjątkowe dzieło.
Kolejnym punktem programu było odczytanie fragmentów "Nad Niemnem" przez różnych czytelników. To była chwila, w której tekst ożywał i brzmiał jeszcze bardziej przekonująco.
Aby uczcić piękno literatury i natury, przygotowaliśmy także zakładki, które można było zabrać jako pamiątkę. Chętni mogli stworzyć swoje zakładki z suszonych kwiatów.
Na zakończenie naszego spotkania wszyscy zostali poczęstowani pysznym ciastem drożdżowym, aby celebrować tradycję.
Narodowe Czytanie 2023 było nie tylko okazją do wspólnego czytania, ale także do budowania więzi między pokoleniami i pielęgnowania polskiej literatury. To wydarzenie, które przypomniało nam, jak ważne jest czytanie i dziedzictwo literackie naszego kraju.